Kinh Doanh: 0938 901 528

Dịch vụ: 0938 901 728

BẢNG GIÁ XE

Traveller
Premium 7 chỗ

Giá xe 1.639.000.000đ
Phí trước bạ 163.900.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 531.000đ
Phí đăng ký biển số xe 20.000.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1.825.331.000đ

1.639 triệu đồng

d